شفاف شیمی پلاست

درباره شفاف شیمی پلاست

مطالعه تاریخ نشان می دهد که انسان های اولیه برای یافتن غذا از محلی به محل دیگر در حرکت بودند تا آن زمان نیازی به نگهداری مواد غذایی نداشتند ولی استقرار در پناهگاه های دائمی، آنها را برآن داشت تا راه حلی برای نگهداری مواد غذایی در محل سکونت خود بیابند که به این منظور اولین بسته بندی ها با استفاده از صدف، کدو، پوست و شاخ حیوانات و......

مشاهده همه