شرکت پیشرو آرامش کودک

درباره شرکت پیشرو آرامش کودک

شركت پیشرو آرامش كودك با انجام كلیه امور پیمانكاری مربوط به حوزه كودك واحداث اتاق های ویژه مادران وكودكان در اماكن های عمومی ، انجام امور مربوط به اجرای همایش ها وسمینارها وبرگزاری كلاس های آموزشی با رویكرد توانمندسازی بانوان ، بالا بردن سطح آگاهی مسؤولین اتاق های مادروكودك و همینطور مادران مراجعه كننده به اتاق های مذكور...

مشاهده همه