شرکت پارس آرای کوهستان

درباره شرکت پارس آرای کوهستان

از هنگامی که انسان چوب را به صورت خام برای کاربردهای روزمره زندگی مورد مصرف قرار می داد تا به امروز که از آخرین تجهیزات و روشهای فرآوری و برش استفاده می نماید زمان زیادی گذشته است . تنها در حدود 50 سال اخیر است که با رشد تکنولوژی ما میتوانیم بیشترین بهره برداری را از چوب انجام دهیم  . شیوه های برش چوب با کم ترین ضایعات ممکن ؛ به...

مشاهده همه