شرکت ویرا واکسن شایا

درباره شرکت ویرا واکسن شایا

شرکت ویرا واکسن شایا در سال 1395 با حضور متخصصین باتجربه در زمینه تولید واکسن تاسیس گردیده است. هدف اصلی مجموعه، پیوستن به سازمان جهانی OIE به منظور کنترل و ریشه کنی بسیاری از بیماری های دامی در ایران، خاورمیانه و جهان می باشد. در سال 1397 این شرکت موفق به اخذ موافقت اصولی ساخت واکسن های دامی، پروانه تولید واکسن PPR و گواهی فروش آزاد...

مشاهده همه