شرکت مهندسی صدرآزمای سپاهان

درباره شرکت مهندسی صدرآزمای سپاهان

شرکت فنی و مهندسی صدر آزما سپاهان در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسیدو از سال ۱۳۸۸ به طور رسمی فعالیت حرفه ای خود را در خصوص فناوری و ساخت قطعات و ماشین آلات تخصصی بخش کشاورزی و دامداری کشور آغاز نمود. این شرکت در سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ مجوز عضویت در شرکت های دانش بنیان و استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان گردید.

مشاهده همه