شرکت فنی و مهندسی افشار

درباره شرکت فنی و مهندسی افشار

توانمندی های شرکت فنی و مهندسی افشار در تمامی عرصه ها پروژه شامل مهندسی (E) تامین کالا و تجهیزات (T) ساخت (C) ، مدیریت (M) و فایناس  (F) قابل توجه می باشد . این شرکت برای اجرای بخش هایی از پروژه و یا تنها انجام مطالعات امکان سنجی طرح ها نیز ، آمادگی دارد. در نهایت همواره سعی می نماییم ضمن به روز نگاه داشتن  دانش و تجربیاتمان از طریق...

مشاهده همه