شرکت صنعتی و معدنی پرفیری ایرانیان

درباره شرکت صنعتی و معدنی پرفیری ایرانیان

از انجایی که فضاهای شهری و محوطه های بیرونی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در لذت بردن انسانها از زندگی خود در آن محیط می باشد و از طرفی یکی از مولفه های مهم در طراحی، ساخت و ایجاد این نوع فضاها کف سازی با مصالح مرغوب می باشد. شرکت پرفیری ایرانیان با اهداف اکتشاف، استخراج، فرآوری بهترین نوع سنگفرش و همچنین طراحی و اجرای آن در...

مشاهده همه