شرکت صنایع سرما آفرین ایران

درباره شرکت صنایع سرما آفرین ایران

شرکت صنایع سرماآفرین در طول تاریخ کاری خود همواره خواست مشتری را در راس امور قرارداده و این امکان را بوجود آورده تا مطابق با درخواست و سفارش مشتری هر آنچه را که او خواهان آن است در تولید دستگاههای خود لحاظ داشته و هدفی جز جلب رضایت مشتری ندارد. با چنین تصویری و با بهره گیری از پرسنل متخصص و استفاده از مشخصات فنی مدون کریر در اسرع...

مشاهده همه