شرکت روياي مبل ماندگار

درباره شرکت روياي مبل ماندگار

مبلمان ماندگار - مهندسی دکوراسیون و سینرژی در سال 1388 با شعار حفظ طبیعت و محیط زیست پا به عرصه تولید در صنعت مبلمان گذاشته و با بنیان گذاري صنعت مبلمان پلیمري در ایران و خاورمیانه تحولی عظیم در صنعت مبلمان پدید آورد.از دیرباز تا کنون همواره مبلمان را مترادف با صنعت چوب برشمرده اند، اما امروزه به یمن بهره گیري از مواد و فناوري هاي...

مشاهده همه