شرکت دارویی به بان شیمی (به بان فارمد لوتوس)

درباره شرکت دارویی به بان شیمی (به بان فارمد لوتوس)

محصولات تخصصی بازار صنایع غذایی در دو گروه ضد عفونی کننده ها و شوینده های … آب و شوینده های خانگی پاک کننده های خوبی برای نقاط مختلف خانه و محل کار هستند … تولید مواد ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک جهت مصارف دامپزشکی، یکی از فعالیت های مهم …  

مشاهده همه