شرکت تولید و تکثیر ماهیان خاویاری دریا خاویار تالش

درباره شرکت تولید و تکثیر ماهیان خاویاری دریا خاویار تالش

شرکت تولید و تکثیر ماهیان خاویاری دریا خاویار تالش، یکی از اولین مزارع پرورش ماهیان خاویاری واقع در سواحل دریای خزر می باشد. فعالیت های این مجموعه شامل دو بخش پرورش با ظرفیت تولید 30تن گوشت و 2 تن خاویار و تولید 100هزار قطعه بچه ماهی در هر دوره پرورش تحت پروانه بهره برداری به شماره ن-ک 95 -4208 می باشد. این مزرعه که دراستان گیلان ,شهرستان...

مشاهده همه