شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ

درباره شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ

ده سال قبل تر ردپای سازه های شیشه ای در معماری ایران پر رنگ شد. ما کم تجربه بودیم اما در حوزه تامین و اجرا آغاز به کار کردیم. نخستین گام را با چند پروژه کوچک برداشتیم. گام بعدی، نوسازی شعب بانک های صادرات، تجارت و ملت با سازه های شفاف بود و پس از آن روی مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی سراسر کشور متمرکز شدیم. عیار یک پروژه را توجه به...

مشاهده همه