شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس

درباره شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس

باورهای کیفی سیمند کابل   اعتقاد راسخ داریم که با توجه به رشد فزاینده تغییرات در سطوح کیفی محصولات موجود در بازارهای جهانی ، تدوین نقشه راه مبتنی بر استراتژی دانش محور مهمترین عامل برای عبور از گردنه های پرپیچ وخم مسیر توسعه خواهد بود . ما با هدف تبدیل سیمند کابل به انتخاب نخست مشتریان  ارتقاء روز افزون سطح کیفی تولیدات و...

مشاهده همه