شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد

درباره شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد

شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد در سال   1386 با شماره ثبت 318181 و با هدف پژوهش و تولید علم در زمینه رسوب آب و روش های پیشرفته رسوب زدایی فعالیت خود را آغاز کرد و در همان سال موفق به طراحی و ثبت اختراع و سپس تجاری سازی این فن آوری شد. دستگاه رسوب زدای الکترونیکی با تولید امواج رادیویی کم بسامد (LF)در هرثانیه بین 1500 تا120،000 بار در...

مشاهده همه