شرکت بازرگانی صنعتی کارا روش صبا

درباره شرکت بازرگانی صنعتی کارا روش صبا

شرکت کرل ایتالیا در سال 1395 پس از رفع تحریم ها اقدام به افتتاح دفتر خود در ایران با هدف ایجاد رابطه تجاری نزدیک با مشتریان ، عرضه رطوبت زنها ، خنک کننده های تبخیری و راه حلها و محصولات پیشرفته در زمینه اتوماسیون تاسیسات ، تبرید و تهویه مطبوع با ارائه خدمات پشتیبانی نمود We lead the evolution of control technology and humidification for air conditioning and refrigeration. Our...

مشاهده همه