شبکه فناوری آوین ایده ایرانیان

درباره شبکه فناوری آوین ایده ایرانیان

 حمایت از محصولات مبتنی بر فناوری نانو تولید داخل در حوزه صنعت ساختمان ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو برنامه حمایت تشویقی از فعالیت‎‌های پژوهشی فناوری‌نانو را از سال 1383 تا کنون اجرا نموده‌است. این  برنامه در راستای اهداف سند راهبرد ده ساله فناوری‌نانو (1384-1394) با هدف ترغیب و تشویق محققان برای ورود به حوزه...

مشاهده همه