سیلوسازان تهران

درباره سیلوسازان تهران

شرکت سیلوسازان تهران تنها مجری ساخت سیلوهای فلزی با سیستم لیپ آلمان در ایران میباشد که با بیش از 42 سال تجربه در این زمینه فعالیت میکند. این سیستم روشی نوین در صنایع سیلوسازی جهان است که در آن کلیه امور ساخت و مونتاژ به دستگاههای تمام آلمانی لیپ سپرده میشود و با حداقل نیرو انسانی انجام میپذیرد. در سیستم لیپ کلیه مشکلات روشهای...

مشاهده همه