سبز گلشن تیراژه

درباره سبز گلشن تیراژه

شرکت سبز گلشن تیراژه در افق سال 1400 شمسی، شرکتی است پیشرو، یادگیرنده، مرجع و معتبر، دست یافته به جایگاه ممتاز در صنعت بسته بندی ایران، شناخته شده در منطقه، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‏‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، دارای فرهنگ مشتری‌مداری و نظام پایش مداوم کیفیت، مفتخر به ایرانی بودن و دارای سهم 15 درصدی در صنعت بسته...

مشاهده همه