سامانه های دما نور انرژی سدنا

درباره سامانه های دما نور انرژی سدنا

شرکت "سامانه های دما، نور و انرژی سدنا" با سرلوحه قرار دادن مشتری مداری، پا به عرصه فعالیت و رقابت جهت ارائه بهینه­ ترین و ارزنده ترین خدمات به مشتریان نهاد. این شرکت تاکنون توانسته است نیازمندی های مهمی از صنعت تأسیسات و روشنایی کشور را در راستای کاهش 25 درصدی مصرف انرژی را تأمین نماید. شرکت سدنا در زمینه تولید محصولات BMS که...

مشاهده همه