سازمان منطقه آزاد قشم

درباره سازمان منطقه آزاد قشم

چشم انداز 1- ایجاد محیطی لذت بخش برای زندگی ، امن برای سرمایه گذاری و امید بخش برای تولید ایده های جدید 2- ایجاد بستری نمونه از سرزمین اصلی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 3- تبدیل سازمان منطقه آزاد قشم به پیش آهنگ پویایی و توسعه جزیره   اهداف 1 - پيوند اقتصاد ملى به اقتصاد جهانى 2 - انتقال تکنولوژى پيشرفته به منطقه 3 - جذب...

مشاهده همه