سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر

درباره سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر

سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر سازمان تدارکات پزشـکی هلال احمر با هدف تأمین دارو و تجهیـزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی جمعیت هلال احمر فعالیت خود را در سال 1334 آغاز نمود. این سـازمان به عنـوان یک هلدینگ دارویی و تجهیزات پزشکی با مجموعه ای از کارخـانه های تولیـد دارو و تجهیــزات پزشکی و با در اختیار داشتن شرکت پخش...

مشاهده همه