زرین دانه اشکور

درباره زرین دانه اشکور

مدیر عامل شرکت تعاونی زرّین دانه اِشکور، فرزند پایتخت فندق ایران اِشکورات بوده است. وی آشنایی کامل در زمینه کاشت، داشت و برداشت و فعالیت اقتصادی در این زمینه را دارا است. شرکت تعاونی زرّین دانه اِشکور از سال 1381 با شرکت‌های مختلفی همکاری کرده و فندق مورد نیاز آن‌ها را تامین کرده است. شرکت تعاونی زرّین دانه اِشکور...

مشاهده همه