روغن طلایی آسیا

درباره روغن طلایی آسیا

شرکت روغن طلای آسیا اولین وارد کننده روغن آرگان خالص از کشور مراکش در ایران اگر چه تاکنون تمام سعی خود را بر معرفی درست روغن آرگان خالص در سطح بازار های داخلی گذاشته اما بدلیل گران بودن روغن آرگان و از طرفی ناشناخته بودن آن در بازارهای داخلی متاسفانه همواره عده ای سودجو و گاهاً نا آگاه محصولات مختلف حاوی روغن آرگان را که...

مشاهده همه