رهبین صنعت نصیر

درباره رهبین صنعت نصیر

شرکت ره بین صنعت نصیر فعالیت خود را در زمینه طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي کمک راننده پيشرفته به منظور بهره‌مندي در صنايع خودروسازي داخل کشور آغاز كرده است. اين گروه بر آن است كه در جهت تجهيز خودروهاي ايراني و در نتيجه بهبود وضعيت ترافيكي و فرهنگ رانندگي به كاهش آمار سوانح رانندگي و افزايش ايمني خودروها و جاده‌ها كمك كند....

مشاهده همه