رنگین پلیمر تکتاز البرز

درباره رنگین پلیمر تکتاز البرز

در صنعت ساخت و تولید قطعات پلاستیکی فعالیت جدید خود را در زمینه مستربچ وافزودنی های صنایع پلاستیک آغاز نموده است .رنگین پلیمر کیفیت در ارائه محصول و خدمات را سرلوحه کار خویش قرار داده است . رنگین پلیمر کیفیت محصولات و ثابت نگه داشتن شید رنگی مستربچ های خودراهمواره تضمین می نماید.یکی از توانایی های رنگین پلیمرساخت رنگهای درخواستی...

مشاهده همه