دربهای اتوماتیک مهاد صنعت(آچیلان در)

درباره دربهای اتوماتیک مهاد صنعت(آچیلان در)

آچیلان دُر، راهکاری نوآورانه به لطف تکنولوژی هوشمند:   شرکت آچیلان دُر بعنوان پیشگام در صنعت دربهای اتوماتیک با مجموعه ای متشکل از کارشناسان و تکنیسین های مجرب در حوزه ی مهندسی الکترونیک پس از چندین سال تحقیقات و بررسی توانست طـرح اولیـه ی محصول خود را متناسب با نیاز بازار ایـران در سـال 1371 به طـور تخصصـی و بـرای اولیـن بـار...

مشاهده همه