دانش بنیان هوش کاوان فرا پرداز توس

درباره دانش بنیان هوش کاوان فرا پرداز توس

شرکت هوش کاوان فراپردازتوس از سال 89 فعالیت خود را در زمینه تجهیزات و سامانه‌های هوشمند کنترل تردد ،پردازش تصویر و هوش مصنوعی آغاز نمود و تاکنون موفق به اجرای سامانه ‌های متعددی در این حوزه در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف گشته که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: سامانه شناسایی و تشخیص چهره، سن و...

مشاهده همه