خوراک دام و آبزیان مازندران

درباره خوراک دام و آبزیان مازندران

تاسیس 1367 1374:  افتتاح خط تولید خوراک دام و آبزیان، مجهز به خط غنی سازی کاه 1377:  راه اندازی خط تولید پودر ماهی و روغن تصفیه شده ماهی 1390:  افتتاح خط تولید خوراک تخصصی آبزیان مجهز به تکنولوژی اکستروژن 1392:  راه اندازی سیستم تولید خوراک طیور 1396:  افتتاح خط تولید کنسانتره، مکمل و پرمیکس ویتامین و مینرال رتبه A بهداشتی...

مشاهده همه