جاروی مرکزی کسری

درباره جاروی مرکزی کسری

صنایع نظافتی كسري  فعاليت خود رادر سال 1373 آغاز نمود. با توجه و نگرش به آينده دنياي رو به رشد امروزه در سال 1376 تصميم به تخصصي كردن و اولويت بخشيدن به كارهاي عملياتي خود گرفت و از آنجا كه سر انجام يك كالاي توليدي، خدمات دهي مناسب بر آن كالاست، کسری تمام توان اوليه خود را به طراحي،توليد و تامين قطعات دستگاه هاي نظافتي بويژه...

مشاهده همه