تیپاکس

درباره تیپاکس

کسب و کارها به سرعت در حال رشد هستند و در این میان کسب و کاری که بتواند همسو با توسعه، خود را به روز نـگاه دارد زنده می‌ماند. تیپاکس59 ساله احترام به تجربه و اصالت را جزئی جدا ناپذیر از رویه و منش خود می‌داند و با اتـکا به تجربه، خود را به روز نگاه داشته و با حفظ اصـالت خویش توسـعه می‌یابد. تا امروز همواره کوشیده ایم تا همگام با...

مشاهده همه