توسعه الگوریتم های بهینه گر

درباره توسعه الگوریتم های بهینه گر

شرکت توسعه الگوریتم های بهینه گر در سال ۱۳۹۳ و با محوریت مجموعه نرم افزارهای توسعه و تامین تاسیس گردید. توسعه و تامین مجموعه‌ای از سیستمهای یکپارچه است که تلاش می کند فرایندهای مرتبط با پروژه ها را در حوزه های کاری مختلف از جمله برنامه ریزی و زمانبندی پروژه، ارائه و مدیریت طرح ها، روال های انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد،...

مشاهده همه