تهویه صنعت آرمانی

درباره تهویه صنعت آرمانی

هلدینگ سازه های آرمانی متشکل از سه دپارتمان اصلی در زمینه های: 1) عمرانی و ساخت و ساز ( شرکت فراز خاک و  پی سازه آرمانی) 2) تأسیسات، سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع (شرکت تهویه صنعت آرمانی) 3) امور بازرگانی و بین الملل (سازه های آرمانی – آلمان) فعالیت  خود را از سال1359 آغاز نموده و اکنون با بیش از 200 پرسنل در بزرگترین و برترین پروژه...

مشاهده همه