تهویه دانان تهران

درباره تهویه دانان تهران

شركت تهویه دانان تهران در سال 1376 فعالیت تولیدی خود را با پشتوانه ای از علم و تجربه و به كارگیری نیروهای متخصص و آموزش دیده .... درباره ما : شركت تهويه دانان تهران در سال 1376 فعاليت توليدي خود را با پشتوانه اي از علم و تجربه و به كا رگيري نيروهاي متخصص و آموزش ديده، با استفاده از بهترين مواد اوليه در شهرك صنعتي عباس آباد ( وابسته به...

مشاهده همه