تعاونی کفاشان دست دوز تهران

درباره تعاونی کفاشان دست دوز تهران

در دهه چهل خورشیدی و همزمان با پیشرفت صنعت کفش در اروپا و ایجاد تعاونی های تولیدی، در جهت پاسخ به نیازهای روز صنف کفاش دستدوز در کشورمان، افرادی از پیشکسوتان صنف و در راس آن هیئت مدیره وقت اتحادیه صنف کفاش تهران نسبت به ایجاد سازمان شرکت تعاونی تهیه و توزیع صنف کفاش اقدام و شخصاً با حضور در کارگاه های تولیدی و فروش سهام یک هزار...

مشاهده همه