تعاونی صیادی باسعیدو

درباره تعاونی صیادی باسعیدو

شرکت تعاونی صیادی باسعیدو در بخش خدمات صید و صیادی به عنوان تعاونی برتر کشور معرفی شد. این شرکت تعاونی با ۱۱۰ فروند لنج و ۱۱۵ قایق، با صید سالانه ۵ هزارتن مشغول فعالیت است. درتعاونی صیادی باسعیدو ۳ هزارو ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کنند.  

مشاهده همه