تضامنی سیاح فر و خانداداش

درباره تضامنی سیاح فر و خانداداش

درباره شرکت تضامنی سیاح فر و خانداداش هم اکنون عزم راسخ در راستای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان یکی از اهداف والای نظام اسلامی در جهت پیشرفت کشور، توسعه عدالت و دستیابی به اقتدار ملی نظام اسلامی نموده است وگامی مناسب در جهت خنثی سازی تحریم های اقتصادی غرب برداشته و با توجه به تجربه و دانش فنی در صنعت ورق های...

مشاهده همه