بوژان آشیانه سازان هوشمند

درباره بوژان آشیانه سازان هوشمند

شرکت بشکو به پشتوانه تجربه اجرایی و علمی موسسین خود با ارائه ایده های نوین و اجراعی نمودن آنها توانسته است خود را به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی نماید. چالاکی ، پویا بودن، بکارگیری علم و دانش روز ، انعطاف ، توجه به نیاز روز ، ایده پروری ، عملیاتی نمودن طرحها ، ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی ، حضور در صنایع مختلف و توجه به بازار...

مشاهده همه