بهره ور ماشین البرز

درباره بهره ور ماشین البرز

شرکت بهره ور ماشین البرز در سال 1388 فعالیت خود را با طراحی و ساخت دستگاه کارتنینگ به عنوان اولین طراح و سازنده این دستگاه بنابر نیاز کشور کاهش هزینه های تولید آغاز نمود. پس از آن با اجرای پروژه های مختلف که اکثر آنها پروژه های نو و بدون نمونه مشابه ایرانی بود، توانست در حوزه های مختلفی فعالیت خود را تقویت و تثبیت نماید. در سالهای...

مشاهده همه