بهدام رشد خراسان

درباره بهدام رشد خراسان

شرکت بهدام رشد خراسان با استفاده از تجهیزات تخصصی تولیدی و آزمایشگاهی، همواره نسبت به تهیه بهترین و مرغوب‌ترین مواد اولیه اقدام کرده و ضمن فراهم‌سازی شرایط نگهداری استاندارد، با کمک متخصصین این رشته و با توجه به نیاز دامداران و مرغداران محترم، فرمول های متعددی را تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی تهیه نموده...

مشاهده همه