بهبود گستر سانیا

درباره بهبود گستر سانیا

شرکت بهبود گستر سانیا در سال ١٣٨٩ با تولید بهبود دهنده مایع کیک کار خود را آغاز کرد. ویژگی این ترکیب افزایش لطافت و ماندگاری کیک بود نکته جالب اینکه در آن زمان شرکت با تولید تنها یک محصول توانست جایگاه خوبی در بازار ایجاد نماید. در ادامه کار شرکت با تولید محصولات جدید رشد خود را با توسعه محصول رقم زد ، نکته ای که در نوآوری هر محصول...

مشاهده همه