بهان کیمیا آنزیم

درباره بهان کیمیا آنزیم

رشد مداوم و نگران کننده ی جمعیت جهان در دهه های اخیر به گونه ای بوده که تخمین زده شده است در سال ۲۰۵۰ جمعیت به ۹٫۶ میلیارد نفر خواهد رسید. تامین منابع غذایی از جمله پروتئین های با منشا حیوانی برای مردم دنیا یکی از نگرانی های عمده دولت ها می باشد. از طرفی محدودیت منابع اقلام خوراکی برای تغذیه حیوانات و تولید گوشت، تخم مرغ و لبنیات با...

مشاهده همه