بهار ماشین البرز

درباره بهار ماشین البرز

شركت بـهار ماشـين البـرز يكي از شركت های سازنده خطوط و ماشين آلات در زمينه بسته بندی می باشد که از سال 72 شروع به كارنموده و تاكنون مشغول به كار می باشد. اين شركت كار خود را در رابطه با ساخت و طراحی قطعات دقيق صنعتی شروع نموده و تا سال 84 ادامه داده است و با توجه به پتانسيل های كاری در حوزه طراحی ، ساخت، كنترل كيفيت و مديريت منابع...

مشاهده همه