بناسازان فرنام

درباره بناسازان فرنام

شرکت بناسازان فرنام نمايندگي انحصاري کمپاني BubbleDeck در ايران شرکت مهندسين بناسازان فرنام  با حضور  تيمي از کارشناسان مجرب  و با هدف حضور در پروژه هاي عمراني و زيربنايي  در جهت مشارکت درآباداني و توسعه کشور تاسيس گرديده است. پس از مدتها کوشش بدون وقفه و بهره گيري از دانش بالاي مهندسي مديران و پرسنل با تجربه خود با هدف بومي...

مشاهده همه