برونتاب انرژی

درباره برونتاب انرژی

اندازه‌گیری و آگاهی عمومی توسعه پر شتاب فن آوری و افزایش جمعیت در دنیای امروز نیاز به منابع انرژی را هر روز پر رنگ تر و واضح تر می‌سازد. هر چند اخیرا تلاشهای فراوانی برای یافتن منابع جدید انرژی به ویژه انرژی‌هایی با منابع تجدید پذیر انجام شده است، اما همچنان بخش بسیار بزرگی از نیاز بشر به انرژی، از منابعی محدود و غیر قابل...

مشاهده همه