برنولی

درباره برنولی

1396 - توسعه فعالیتهای شرکت برنولی با شرکت اکسون در خصوص واردات سیستم vrf نسل جدید و چیلرهای اسکرو. .• 1395 تولید هیت پمپ های آب به آب و آب به هوا جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ، دستگاه های هیت پمپ آب به آب و آب به هوا تولید گردید .• 1394 تولید دستگاه های چیلر و مینی چیلر و تجهیز پکیج پشت بامی با سیستم گرمایش گاز سوز تا ظرفیت 40تن   با...

مشاهده همه