بانک مشاغل بسته بندی ایران

درباره بانک مشاغل بسته بندی ایران

بانک مشاغل بسته‌بندی ایران بیش از 20 سال قدمت دارد. تاریخچه بانک مشاغل بسته‌بندی ایران در حال حاضر اطلاعات بیش از ۵۰۰۰ واحد فعال در رشته‌های گوناگون مرتبط با بسته‌بندی در این بانک گرداوری شده است. بانک مشاغل بسته‌بندی ایران دارای ۸۰۰ گروه کاری مرتبط با بسته‌بندی و صنایع جانبی است. اگر هر یک از شرکتهایی که...

مشاهده همه