بافه سیم گلستان

درباره بافه سیم گلستان

گروه تولیدی و صنعتی بافه سیم گلستان یک شرکت کاملاٌخصوصی بوده، در سال 1374 با اخذء موافقت اصولی از سازمان صنایع استان مازندران توسط شخصی کارآفرین ومبتکر بنام آقای غلامرضا دولت آبادی در استان مازندران در شهرستان علی آبادکتول که درنزدیک شهر ودر دسترس شبکه وسیع خطوط حمل ونقل شهری که مقرون بصرفه می باشد، تأسیس گردیده است. مدیران ارشد...

مشاهده همه