بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

درباره بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) فعالیت خود را در زمینه صادرات و واردات به صورت عمومی از سال 1374 آغاز کرده است. این شرکت بازوی تجاری صندوق بازنشستگی کشوری و یکی از شرکت های مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (صبا انرژی ) است. شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری فاز دوم فعالیت های خود را از سال 1392 با...

مشاهده همه