ایلیا سراج ماندگار

درباره ایلیا سراج ماندگار

استارت اپ سراج مختص صنعت کیف و کفش از ابتدای ساخت یک محصول از تامین مواد خام ، تامین نیروی انسانی ، تامین محل فعالیت و تامین کیف را شامل می شود ،تا در کمترین زمان ممکن به محصول ، مواد، نیروی انسانی و ... فراهم نماید

مشاهده همه