ایرانیان رول نوین

درباره ایرانیان رول نوین

وارد کننده کاغذ و آلومینیوم و تولید کننده لفاف بسته بندی تامین انواع فویل آلومینیوم کاغذ و مقوا فویل،کاغذ،مرکب،لفاف کره،دهانه های لبنی،پرینت،کوت،لمینت،محصولات چاپ و بسته بندی

مشاهده همه